Privacyverklaring

Wiersma Tenten & Partyverhuur, gevestigd Avondsterweg 10 Leeuwarden.

Email: info@wiersmatenten.nl
Telefoon: 058 2519202
8938 AK Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.wiersmatenten.nl 
Avondsterweg 10 Leeuwarden, 058 2519202

J.W. Wiersma is de Functionaris Gegevensbescherming van Wiersma Tenten & Partyverhuur Hij/zij is te bereiken via info@wiersmatenten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wiersma Tenten & Partyverhuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Verkoop gegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wiersmatenten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wiersma Tenten & Partyverhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Facturatie (indien van toepassing)
- Analyse verkopen


Geautomatiseerde besluitvorming
Wiersma Tenten & Partyverhuur
 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wiersma Tenten & Partyverhuur) tussen zit. Wiersma Tenten & Partyverhuur gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Software:  WorkBase
Doel: Administratiepakket
Effect: Offertes, bevestigingen en facturen kunnen maken en versturen
 
Software: SnelStart
Doel: Administratiepakket
Effect:                  Facturen en betaalgegevens kunnen monitoren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wiersma Tenten & Partyverhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Adres -> Op basis van inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / nieuwsbrieven
Facturatie -> Volgens wettelijke bepalingen bewaren we deze gegevens 7 jaar om zodoende aan de wettelijke verplichten te voldoen t.o.v. de belastingdienst


Delen van persoonsgegevens met derden
Wiersma Tenten & Partyverhuur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wiersma Tenten & Partyverhuur gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, table class=tablet of smartphone. Wiersma Tenten & Partyverhuur
 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wiersmatenten.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wiersma Tenten & Partyverhuur
 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wiersma Tenten & Partyverhuur  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wiersma Tenten & Partyverhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wiersmatenten.nl

Partyverhuur

Verhuur van horecabenodigdheden voor bedrijf en particulier

Bestel nu online Webshop
Heb je een vraag?
Bel ons 058 2519202 of mail naar verhuur@wiersmatenten.nl
Offerte
Wiersma Tentenverhuur & Partyverhuur
Avondsterweg 10
8938 AK Leeuwarden
Telefoon: 058 2519202
Email: verhuur@wiersmatenten.nl

Ter inspiratie voorbeelden van onze opdrachten

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.