Veiligheid

Wiersma tentenverhuur hecht veel waarde aan de veiligheid. Al onze tenten en podia zijn voorzien van constructieberekeningen en tentboeken. Door middel van ons lidmaatschap van de Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven (TVD) zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwste wet en regelgeving en zullen wij daar waar nodig er gelijk op inspelen. De bouwtechnische eisen van onze tenten en podia zijn vastgelegd in een tentboek en zijn berekend volgens de geldende norm NEN-EN 13782. Hierin vindt u de afmetingen, constructies en specificaties per tent. Alle onze tenten en hallen beschikken over een brandveiligheidscertificaat (NEN-norm 8020-41).Wat is een tentboek:
Een tent vanaf 25 m2 moet zijn voorzien van een tentboek. Dit is de documentatie van de tent met gedetailleerde informatie over gebruikte materialen (keuringsrapport), constructiemethode en constructieberekening, behorend bij de tent, gebundeld en aangeleverd door de eigenaar of verhuurder, ten minste inhoudende:
- naam van leverancier, fabrikant en, indien de tent buiten de EU is geproduceerd, importeur;
- naam van eigenaar of verhuurder (dit is de degene die de tent plaatst);
- een constructieve berekening van de tent;
- vermelding van het extra gewicht dat kan worden opgehangen, op welke plaats en op welke manier;
- vermelding tot welke weerssituatie (wind en sneeuw) verblijf in de tent veilig is;
- tekening van de tent in de maximale vorm;
- kwaliteitsverklaring van het brandgedrag van het tentdoek;
- openingsrichting en materiaal van de nooduitgangen zoals harde deuren of tentdoek;
- een document waarin staat dat de constructie van de tent nooit zo mag worden aangetast dat de constructieve veiligheid in het geding komt. Bijvoorbeeld dat dwarsverbanden, grondankers, ballasten, palen en spanten niet mogen worden verwijderd. 

OPMERKING: Keuringsrapporten voor tentdoek zijn voorzien van een geldigheidsdatum. Deze datum heeft alleen betrekking op het productieproces en niet op het product. Het zegt niets over het (brand)verloop van de kwaliteit van het materiaal. Tentdoek dat voldoet aan de eisen blijft zelfdovend. Een keuringsrapport met een verlopen datum is dus nog steeds geldig.
Een tentboek wordt gemaakt en geleverd door de eigenaar of verhuurder. Het tentboek is in het Nederlands opgesteld. Berekeningen en certificaten die bij het tentboek horen mogen in het Duits, Frans of Engels zijn opgesteld. De toelichting op de berekening en certificaten moet in het Nederlands zijn opgesteld.
Centered Image Centered Image